Informatie omtrent incassokosten

Per 1 juli 2012 is er een wettelijke regeling voor de hoogte van de te rekenen buitengerechtelijke kosten ( incassokosten ).

Wanneer is voldaan aan de voorwaarden die in de wettelijke regeling zijn opgenomen, zal de rechtbank de incassokosten altijd toewijzen.
Belangrijk is dat u, indien uw schuldenaar een consument is, altijd een aanmaning moet sturen indien de betalingstermijn is verstreken en u nog geen volledige betaling heeft ontvangen. Betreft het een vordering op een bedrijf, dan is een aanmaning niet verplicht maar wel raadzaam.
In de aanmaning moet u vermelden wat de maximaal mogelijke incassokosten zijn indien hij/zij niet binnen de gestelde termijn betaalt. De gestelde termijn MOET minimaal 14 dagen zijn na dagtekening. Na deze 14 dagen mag u de schuldenaar aanschrijven inclusief de maximale incassokosten.

De vergoeding voor kosten als bedoeld in artikel 96 lid 2, onder c van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, bedraagt: 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering; 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering; 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering; 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering; 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.
De minimum vergoeding bedraagt ten minste € 40 en de maximum vergoeding bedraagt € 6775

Via de knop Bereken kunt u zelf een bedrag invoeren. Wij tonen u dan de maximale incassokosten die u in rekening mag brengen.

Kijk voor het volledige besluit op Officielebekendmakingen.nl